Anvisningar till databank för gödselmedel

Spridartyp

I vår databank ingår endast de angivna spridartyperna. ZA-M innefattar alla spridare av M-typer.
Denna databank kan även användas för att fastställa vilken spridare som är mest idealisk för era förhållanden. Gå igenom de mest användbara gödselmedlen för aktuell spridartyp och den arbetsbredd ni tänker köra med. Så snart spridaren når sina gränsvärden, indikeras detta. Beakta också att vid vissa specialgödselmedel måste andra spridartallrikar användas.

Arbetsbredd

Välj den arbetsbredd som motsvarar era körspårsavstånd. Beakta att den utvalda spridartypen kanske inte klarar den maximala arbetsbredden med alla gödselmedel.

Spridningsmängd

Här kan den önskade spridningsmängden anges. Därefter erhåller ni en ungefärlig spjällinställning för den önskade spridningsmängden. Databanken anger endast spjällinställning i heltal. Om ni får stora avvikelser vid spridning av mycket små givor, t ex vid spridning av snigelmedel, kan mellanlägen mellan heltalen för spjällinställningen användas. Beakta vid spjällinställning till mellanlägen mellan heltalen, att detta kan leda till ojämn mängdinställning för vänster resp höger sida.
Spridningsmängden är beroende av körhastighet, arbetsbredd, spridartyp och gödselmedel. Om ni t ex vill sprida en mycket hög giva med hög körhastighet, visas ev ingen spjällinställning. Minska i såfall värdena till mera realistiska värden. Se till att alltid hålla korrekt kraftuttagsvarvtal.

Körhastighet

Ange traktorns körhastighet vid nominellt kraftuttagsvarvtal i önskad växel. Här kan tänkbara höga eller låga värden anges. Beakta de tekniska begränsningarna för både spridare och traktor.

Marknadsutbud

Ni kan reducera utbudet av gödselmedel och inställningsanvisningar genom att bocka för respektive landsflagga. Då ingen landsflagga bockas för, visas gödselutbudet för alla länder. Avvik från denna endast då alltför många gödselmedel visas.

Gödselfamilj

Välj den gödselfamilj som motsvarar det gödselmedel ni tänker sprida ut.