Henvisninger til gødningsdata banken

spreder type

De kan finde indstillingsdata til de afbillede spredere. ZA-M inkluderer alle M typer.
De kan anvende denne databank til at finde den spreder der er ideel for Dem. De skal blot finde den spreder der kan sprede den gængse gødning der passer bedst til den arbejdsbredde de ønsker. Så snart sprederen opnår sin maksimale spredebredde bliver det vist. De skal også lige være opmærksom på at der måske skal anvendes andre spredeskiver når man arbejder med specielle gødningstyper.

arbejdsbredde

Vælg den arbejdsbredde der passer til Deres køresporssystem. Vær opmærksom på at den valgte spreder ikke kan sprede alle gødningstyper ud på den maksimale arbejdsbredde.

spredemængde

Her kan De kode den ønskede spredemængde ind. Derefter bliver der vist forskellige skodindstillinger, der nemt kan afvige fra denne værdi. Databanken beregner den stilling der kommer nærmest til den indkodede værdi. Hvis denne afvigelse bliver for stor når man skal sprede små mængder (f.eks. sneglegift) kan De også indstille en middelværdi på skoddet. Ved beregningen skal De være opmærksom på evt. uregelmæssige inddeling af mængden imellem skodindstillingerne.
Spredemængden er afhængig af fremkørselshastigheden, gødningsspredertype og gødningens spredeegenskaber. Hvis De f.eks. vil sprede meget store mængder med en høj fremkørselshastighed, bliver der evt. ikke vist nogle indstillingsdata. I sådan et tilfælde skal De korrigere mængden så den får en mere reel indstillingsværdi. De skal altid være opmærksom på at det korrekte omdrejningstal på traktorens pto. skal overholdes.

fremkørselshastighed

Her skal De kode den fremkørselshastig ind der passer til det geartrin hvor traktoren giver det korrekte omdrejningstal på pto. akslen. De kan vælge den hastighed som De ønsker. Vær dog opmærksom på de tekniske grænser på traktoren og sprederen.

gødningsmarkedet

De kan reducere antallet af gødningstyper ved at markere ved flaget på det land som producerer den ønskede gødningstype. Alle lande er valgt i den forudindstillede version. Afvig kun fra denne indstilling, når der bliver vist for mange gødningstyper.

gødningstype

Find den gødningstyper der skal anvendes.