Aanwijzingen voor de meststof databank

Type strooier

De afgebeelde typen strooiers zijn nu in de databank opgenomen. ZA-M houdt alle M-Typen in.
U kunt deze databank ook gebruiken om het meest geschikte type strooier voor u te zoeken. Voer eenvoudig het gewenste type strooier in met de voor u in aanmerking komende werkbreedten, afgestemd op de spuitsporen en de meest gebruikte soorten kunstmest. Zodra de optimale combinatie is gevonden, geeft het programma dit aan. Houdt er rekening mee dat voor speciale meststoffen andere strooischotels moeten worden gebruikt.

werkbreedte

Kies een werkbreedte afgestemd op uw spuitspoor. Houdt er rekening mee dat de gekozen strooier niet iedere meststof op de maximale werkbreedte kan strooien.

Afgifte

Hier kunt u de gewenste afgifte invoeren. U ziet dan de vereiste stand van de doseerschuiven, die enigszins van de ingevoerde waarde kan afwijken. De databank berekent voor u de dichtst bijkomende stand in gehele cijfers. Indien bij geringe afgifte (bijv. bij slakkenkorrels) de afwijking te groot is, kunt u de doseerschuif ook op een tussenstand instellen. Houdt rekening met een eventuele niet lineaire verdeling van de afgifte tussen de stand van de doseerschuiven.
De afgifte is afhankelijk van de rijsnelheid, het type strooier en de eigenschappen van de kunstmest. Wanneer u bijv. zeer grote hoeveelheden bij hoge rijsnelheid wilt strooien, kan het gebeuren dat u geen instelgegevens krijgt. Verander in dit geval de invoergegevens naar praktische waarden. Let er op, dat het voorgeschreven aftakastoerental moet worden aangehouden.

Rijsnelheid

Voer hier de rijsnelheid in, waarbij uw trekker in de gekozen versnelling het vereiste aftakastoerental voor de strooier levert. U kunt naar believen hoge of lage waarden invoeren. Houdt rekening met de technische grenzen van trekker en strooier.

beschikbare meststof

U kunt het zoekresultaat over de in aanmerking komende meststoffen beperken tot de soorten die in uw land beschikbaar zijn door een haakje voor de landenvlag te zetten. De voorselectie omvat alle landen. Wijk hier alleen van af, indien er te veel meststoffen worden getoond.

Type meststof

Definieer de te strooien meststof naar een type.