Informasjon om gjødseldatabasen

Spredermodell

Alle spredermodeller på våre nettsider er supportert. ZA-M-modellen inkluderer alle M-typene.
Du kan også bruke denne databasen for å velge den optimale sprederen for dine behov. Prøv ut ulike gjødseltyper med en spreder og ønsket spredebredde. Systemet vil gi beskjed hvis valgte spreder har overskredet sin kapasitet. Vær oppmerksom på at noen gjødseltyper har behov for andre spredetallerkner.

Spredebredder

Velg spredebredde som korresponderer med kjøremønsteret. Vær oppmerksom på at valgte spreder kanskje ikke er i stand til å spre alle gjødseltyper opp til maksimum spredebredde.

Spredemengde

Her kan du velge ønsket spredemengde. Systemet vil vise forskjellige spredemengder, som kan avvike noe fra din valgte spredemengde. Databasen kalkulerer den optimale (helt tall) innstillingen. Skulle forskjellen være for stor for lave spredemengder, så kan du velge innstillinger på sprederen mellom hele tall. Vær oppmerksom på at i dine kalkulasjoner kan det være en potensiell ikke-lineær sammenheng for innstillinger mellom hele tall.
Spredemengden er avhengig av kjørehastighet, spredermodell og gjødseltypen. For eksempel hvis du har ønske om å spre store mengder med stor kjørehastighet, er det en sjanse for at sprederen ikke viser noen lukkeinnstilling på spjeldene. I slike tilfeller må du legge inn mer realistiske data. Husk på å holde deg innenfor nominell hastighet på kraftuttaket.

Kjørehastighet

Legg inn ønsket kjørehastighet basert på et fornuftig girvalg og nominell fart på kraftuttaket for valgte spreder. Du kan legge inn ulike verdier, høye eller lave. Vær oppmerksom på de tekniske begrensningene til bade traktor og spreder. Bruk punktum når du legger inn desimaltall, ikke komma. Eks. 8.3 km/t.

Land

Hvis du markerer/ikke markerer boksene ved sidene av land, kan du spesifisere resultatene slik at bare de gjødseltypene som er aktuelle for de aktuelle landene blir vist. I standardoppsettet er alle landene markert. Husk å markere hvilke land ellers vil søket ditt vise for mange gjødseltyper.

Gjødseltyper

Velg gjødselkategori i henhold til den gjødseltypen du ønsker å bruke.